Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας

Τέρμα Εγνατίας – Έδεσσα, Ν. Πέλλας 582 00

Το Γ.Ν. Έδεσσας είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της διοικητικής περιφέρειας Μακεδονίας. Κύρια αποστολή του νοσοκομείου είναι η οργανωμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης), στα πλαίσια της ισότητας στην πρόσβαση και τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του δεδομένου ότι η υγεία αποτελεί αγαθό συνταγματικά θεσμοθετημένο και προστατευόμενο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 23813 50100Fax: 23810 23465Ιστοσελίδα: http://www.gnedessas.eu