Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης “Μαμάτσειο”

Κ. Μαματσίου 1, Κοζάνη 501 00

Τηλέφωνα για ραντεβού: 24613 52651 και 24613 52881
Έτος Ίδρυσης: 1923
Κέντρα Υγείας (3): Κ.Υ. Σερβίων, Κ.Υ. Σιάτιστας και Κ.Υ. Τσοτυλίου
Oργανικές κλίνες: 200 κλίνες

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 24613 52600Fax: 24613 52618Ιστοσελίδα: http://www.mamatsio.gr