Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία”

Μεσογείων 152, Αθήνα 115 27

Σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία”, αναγνωρίζεται ως το μεγαλύτερο πνευμονολογικό κέντρο στην Ελλάδα και από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, με ταυτόχρονη και προοδευτική μετατροπή του σε Γενικό Νοσοκομείο μετά την εγκατάσταση Παθολογικών και Χειρουργικών κλινικών του Ε.Σ.Υ. και του Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες: diaitologos@sotiria.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 210 7763100Fax: 210 7788055Ιστοσελίδα: http://www.sotiria.gr