Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”

Περιφεριακή Οδός  – Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη 564 29

Τo Γ.Ν.Παπαγεωργίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης.

Είναι πλήρως ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ., εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 2312 323000Ιστοσελίδα: http://www.papageorgiou-hospital.gr