Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων

Χαλκίδας 15-17, Πατήσια, Αθήνα 111 43

Παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 213 2056100Ιστοσελίδα: http://www.gnpat.gr