Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”

Καλαβρύτων και Παπανδρέου, Πάτρα 263 35

Σκοπός του ΓΝΠ “Ο Αγ. Ανδρέας” είναι:

  • Η παροχή, στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της Ιατρικής του Υπηρεσίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του «Εθνικού Συστήματος Υγείας».
  • Η ανάπτυξη και η προαγωγή της ιατρικής έρευνας.
  • Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών καθώς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 2613 601000Fax: 2613 601893Ιστοσελίδα: http://www.agandreashosp.gr