Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Τρανταλλίδου 17, Ρέθυμνο 741 00

Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη αναπτύσσεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πολιτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, τεχνολογικών και δημογραφικών αλλαγών, μεταβολών που συμβαίνουν στον τρόπο ζωής, αλλά και ανακαθορισμών στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Έτσι και το νοσοκομείο μας, είναι ένας κοινωνικά ζωντανός οργανισμός που ζει, αναπτύσσεται και «αναπνέει» μέσα στην Ρεθυμιώτικη κοινωνία.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 2831342100Fax: 2831027928Ιστοσελίδα: http://www.rethymnohospital.gr