Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείου Σάμου “Άγιος Παντελεήμων”

Συνταγματάρχη Κεφαλόπουλου 17, Βαθύ, Σάμος 831 00

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου είναι μετεξέλιξη του Πολιτικού Νοσοκομείου Σάμου, το οποίο ιδρύθηκε από την Αυτόνομη Σαμιακή Κυβέρνηση με έρανο των απανταχού Σαμίων. Θεμελιώθηκε το 1875 και λειτούργησε σύμφωνα με τον αρ. 975 Σαμιακό Νόμο από το 1877 μέχρι την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα το 1914. Η Γενική Διοίκηση Σάμου με το αρ. 406/1878 Διάταγμα κύρωσε το καταστατικό λειτουργίας του Νοσοκομείου. Η λειτουργία του Νοσοκομείου κράτησε μέχρι τις 17/9/1948. Με το διάταγμα 05/05/1948 και μετέπειτα με το Ν.2592/1953 λειτουργεί ως Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Σάμου.

Εφημερίες
22730 83100

Πρωινά Ιατρεία
22730 83100

Απογευματινά Ιατρεία
22730 83100

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 22730 83100Ιστοσελίδα: http://www.nosokomeiosamou.gr