Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο “Σισμανόγλειο”

Σισμανογλείου 1, Μαρούσι, Αθήνα 151 26

Σήμερα, η μεγάλη αποστολή του Σισμανογλείου περιλαμβάνει, στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την παροχή υπηρεσιών υγείας, ισότιμα, σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση. Επιπλέον, το Σισμανόγλειο επιτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό έργο παρέχοντας ειδίκευση, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρών και νοσηλευτών και εκπονώντας ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 213 20 58 001Fax: 210 80 42 700Ιστοσελίδα: http://www.sismanoglio.gr