Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Θηβών

Τσεβά Γ. και Πινδάρου 2, Θήβα, Ν.Βοιωτίας 322 00

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 2262028111-3