Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Άγιος Παύλος”

Εθνικής Αντιστάσεως 161, Θεσσαλονίκη 551 34

Με το ΦΕΚ 39 β/20-1-87 το Α’ Νοσοκομείο Ι.Κ.Α. Θεσσαλονίκης (πρώην Γενικό Νοσοκομείο Ι.Κ.Α. Θεσσαλονίκης) και  το Νοσοκομείο Ι.Κ.Α. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Θεσσαλονίκης, συγχωνεύτηκαν και μετατράπηκαν σε ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας». Το Νοσοκομείο ορίζεται πλέον ως  Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο και φέρει την επωνυμία: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». Έδρα της κεντρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 2313 304400Fax: 2310 451 727Ιστοσελίδα: http://www.agpavlos.gr