Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Θριάσιο

Λ. Γεννηματά  – Μαγούλα, Ελευσίνα 196 00

Ο σκοπός του νοσοκομείου είναι:

  • Η παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση,
  • Η ανάπτυξη και η προαγωγή της ιατρικής έρευνας
  • Η ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης του συνόλου του προσωπικού.

Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής καθημερινά για εξωτερικούς ασθενείς κατόπιν παραπεμπτικού από ιατρό.

Πληροφορίες Αρώνη- Σιώζου
Σακελαρίου

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 210 5534652Ιστοσελίδα: http://www.thriassio-hosp.gr/