Νοσοκομειακά Τμήματα

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Γαζέπη Ηρακλή 48, Χαλκίδα 341 00

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 22213 50100Fax: 22210 29280Ιστοσελίδα: http://www.chalkidahospital.gr