Η Holmes Place ενδιαφέρεται για συνεργασία με Διατροφολόγο

27.9.2018

Η Holmes Place, πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο του wellness, ενδιαφέρεται για συνεργασία στο Διατροφολογικό Κέντρο των Clubs της:

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου του διατροφολογικού κέντρου: επικοινωνία και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τα μέλη του Club,
 • Συζήτηση κι αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών του μέλους και επεξήγηση των διατροφικών του αναγκών
 • Ανάπτυξη επιλογών γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών και την επίτευξη του στόχου του μέλους.
 • Παρακολούθηση της προόδου των μελών και επανασχεδιασμός της επιλογής γευμάτων του μέλους, όταν χρειαστεί
 • Διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης
 • Διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα διατροφής και προσαρμογή των υπηρεσιών μας στις νέες τάσεις
 • Συμμετοχή σε ομιλίες και σεμινάρια που πραγματοποιούνται στα Club
 • Επίτευξη των εκάστοτε ατομικών και ομαδικών στόχων

Προσφέρονται:

 • Ποσοστιαίο σύστημα αποδοχών στα πακέτα διατροφής
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρία

Απαραίτητα Προσόντα

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας. Μεταπτυχιακός τίτλος θα συνεκτιμηθεί
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office
 • Απασχόληση ως ελεύθερος επαγγελματίας


Επιπρόσθετα προσόντα
:

 • Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα έμπνευσης και παρακίνησης των ανθρώπων
 • Πάθος για τη διατροφολογία
 • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Ευελιξία, Συνέπεια και Επαγγελματισμός

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε από εδώ