Η κατάθεση της αναγγελίας έναρξης μπορεί να γίνει και από τα ΚΕΠ

26.10.2012

Καλά νέα για όσους είναι μακριά από το οικείο υποκατάστημα της Περιφέρειας της περιοχής τους.

Η διαδικασία κατάθεσης της Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας των γραφείων μας, καθώς και των συνοδευτικών δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), δηλαδή και από τα Κ.Ε.Π..

Δείτε από εδώ τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ – σελίδα 1σελίδα 2

Στο παραπάνω ΦΕΚ περιλαμβάνονται βεβαίως και το Υπόδειγμα Αναγγελίας Έναρξης με τη λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών, η Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης και η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας.

Βρείτε τις παραπάνω φόρμες στην Εγκύκλιο Εφαρμογής του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32).