Η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008 – 2009

22.4.2008

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο θα βρείτε τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008 – 2009.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ

Τα σχετικά αρχεία δεν είναι
ακόμη διαθέσιμα. Ζητούμε συγγνώμη.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τη γραμματεία του Συλλόγου