Νοσοκομειακά Τμήματα

Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη 546 42

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της χώρας μας και των Βαλκανίων. Είναι ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ. και παρέχει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη, ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 231 331 2000Fax: 2310 818254Ιστοσελίδα: http://www.ippokratio.gr