Κανονισμός 1924-2006 και Εθνικές ενώσεις επαγγελματιών στον Ιατρικό τομέα.

15.6.2010

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κανονισμός 1924/2006 και Εθνικές ενώσεις επαγγελματιών στον Ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της διαιτολογίας και ιδρύματα υγείας.

Σας ενημερώνουμε και επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο του Ε.Φ.Ε.Τ. που μας γνωστοποιήθηκε πρόσφατα, από όπου και καθίσταται σαφές ότι απαγορεύονται οι συστάσεις μεμονομένων ιατρών ή επαγγελματιών στον τομέα της υγείας ή άλλων ενώσεων (π.χ. διατροφής) σε εμπορικές ανακοινώσεις ή τη διαφημιστική επικοινωνία τροφίμων που προωθούνται με ισχυρισμούς υγείας. Το Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Δ. καλεί όλα τα μέλη να συμμορφωθούν άμεσα στις κείμενες διατάξεις και τον νέο κανονισμό του Ε.Φ.Ε.Τ., προς αποφυγή πειθαρχικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 27 του καταστατικού του Π.Σ.Δ.Δ..

Μετά τιμής,
για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Ελπίδα Παπαδοπούλου

Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Βαραγιάννης