Λίστα Διαιτολόγων με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

18.7.2016

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ευρύ κοινό για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνει ότι οι κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος υπ’αριθμ. 133/2014, σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου, όπως  έχουν γνωστοποιηθεί εως τώρα στον ΠΣΔΔ, είτε από τις περιφέρειες είτε προσωπικά από τους συνάδελφους, στέλνοντας σκαναρισμένη  την άδειά τους,  είναι οι παρακάτω.

Για να δείτε τη λίστα πατήστε έδω

Σημείωση: Η διαδικασία έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος  έληξε για τους υπάρχοντες Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) της Ελλάδας ή της αλλοδαπής (με ισοτιμία επαγγελματική ή ακαδημαϊκή και αντιστοιχία πτυχίου), την 1η Οκτωβρίου 2016.

Διευκρινίζεται ότι με βάση την παραπάνω διαδικασία οι αναφερόμενοι στην λίστα συνάδελφοι είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος. Προφανώς, σε περίπτωση που υπάρχουν συνάδελφοι που δεν αναγράφονται στην λίστα αυτή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, αλλά ότι δυστυχώς αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων – Διατροφολόγων.