Μια θέση διδάσκοντος για το νέο μάθημα “Διατροφή και Νόσοι”, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

30.1.2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» , η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 309/24.01.2017), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Συγκεκριμένα, στην προκήρυξη υπάρχει και μία θεσή διδασκόντος  για το νέο μάθημα “Διατροφή και Νόσοι” σε προπτυχιακό επίπεδο  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής https://ru-blade2.aegean.gr/phd_lessons/

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Κυριακή Διαμαντοπούλου (email: kdiam2@aegean.gr ).

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη από εδώ