ΝΕΑ Εγκύκλιος που απαλλάσσει τους διαιτολόγους από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)

12.1.2015

Αρ. Πρωτ. 6

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει της ΠΟΛ.1002/31.12.2014 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).

Εφεξής – εφόσον κάποιος δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη χρήση ταμειακής μηχανής – στις εκδιδόμενες αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι θα πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Επίσης θα πρέπει – εφόσον κάποιος διακόψει τη χρήση ταμειακής μηχανής – μέσα σε δέκα (10) ημέρες να δηλώσει την ταμειακή μηχανή, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο έντυπο Δ13 του taxisnet με κωδικό παύσης 25. Οι επιπρόσθετες πληροφορίες που υποβάλλονται με την δήλωση αυτή είναι:

α) Ο τύπος και ο σειριακός αριθμός του ΦΗΜ,

β) Ο χρόνος διακοπής,

γ) Τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας ΦΗΜ (ΑΦΜ),

δ) Τα στοιχεία του κατόχου (ΑΦΜ),

ε) Τα προοδευτικά ποσά εισπράξεων και ΦΠΑ ή η ΠΑΗΨΣ του τελευταίου Ζ.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο του ΦΕΚ Β΄3/05.01.2015 πατήστε εδώ.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡ. ΡΙΣΒΑΣ Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ