νέα ΠΟΛ σχετικά με φορολογικά ζητήματα (ΠΟΛ 1036/22-2-2013)

25.2.2013

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Αρ. Πρωτ. 644

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε τα σχετικά με την ΠΟΛ 1036/22-2-2013 (δείτε εδώ) προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά με το εξής σημαντικό ζήτημα: διευκρινίζεται ότι,

  • τα κέντρα αισθητικής που παρέχουν και υπηρεσίες συμβουλών διαίτης έχουν υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. και για τις υπηρεσίες αυτές.
  • Αντιθέτως ο διαιτολόγος-διατροφολόγος που παρέχει μόνο υπηρεσίες συμβουλών διαίτης, δεν χαρακτηρίζεται ως κέντρο αισθητικής αλλά θεωρείται ότι ασκεί παραϊατρικό επάγγελμα, ανεξάρτητα του λόγου παροχής των υπηρεσιών αυτών και δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η περίοδος προσαρμογής στο νέο ΚΦΑΣ μετατίθεται το αργότερο έως την 29.3.2013.

Για όποια νέα εξέλιξη θα σας κρατήσουμε ενήμερους.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡ. ΡΙΣΒΑΣ Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ