Νομοθεσία για Διαιτολογικά Γραφεία και Πολυδύναμα Κέντρα

11.12.2012

Ο Νόμος άλλαξε!
Δείτε από εδώ τον νέο νόμο Ν3919 περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων ο οποίος συμπεριλαμβάνει τα ιδιωτικά διαιτολογικά γραφεία.

Εντώς των ημερών, βρείτε διαθέσιμο και τον αναλυτικό οδηγό για τη νόμιμη λειτουργία του διαιτολογικού γραφείου, ως προς το διοικητικό σκέλος.

 

Απαραίτητες Προϋποθέσεις για την νόμιμη λειτουργία διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων κέντρων.

Παρακάτω αναφέρονται οι αναγκαίες λειτουργικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές άρτιας διάταξης και διαμόρφωσης των χώρων, που θα πρέπει να διαθέτουν οι Μονάδες Αδυνατίσματος , ανάλογα με τη δραστηριότητα, που θα αναπτύξουν, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

Διαιτολογικές Μονάδες – Αυτοτελή Διαιτολογικά Γραφεία. –> ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ είναι υπό επικαιροποίηση

Ως διαιτολογική μονάδα νοείται η μονάδα που ασχολείται με τη δίαιτα, χωρίς την ύπαρξη άλλης δραστηριότητας. Οι διατάξεις των σχετικών ΦΕΚ αναφέρονται στη λειτουργία διαιτολογικών μονάδων και αυτοτελών διαιτολογικών Γραφείων.
Υπ. Απόφ. Αριθ. Α5/οικ.4564 (ΦΕΚ Β΄ 919/26-8-1998)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της οικ. 3215/3.6.98 Υπουργικής Απόφασης “Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων”.

Υπ. Απόφ. Αριθ. Οικ. 3215 (ΦΕΚ Β΄ 655/30-6-1998)

Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων. Τροποποιήθηκε με την Αριθμ. Α5/Οικ. 4564 (ΦΕΚ Β΄ 919/26-8-1998).

Η μονάδα αυτή θα πρέπει να διαθέτει χώρο εμβαδού τουλάχιστον 19,50 τ.μ.(ΦΕΚ Β΄ 919/26-8-1998: ΦΕΚ μέρος Α , ΦΕΚ μέρος Β ) και να είναι πλήρως εξοπλισμένη με :

 • Zυγό μέτρησης
 • Αναστημόμετρο
 • Δερματοπτυχόμετρο
 • Προπλάσματα τροφίμων
 • Λιπομετρητή
 • Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
 • Πιεσόμετρο

Να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους με την ευθύνη του υπεύθυνου πτυχιούχου του Τμήματος Διαιτολογίας του Χαροκοπείου Α.Ε.Ι Οικιακής Οικονομίας ή της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας με κατεύθυνση Διαιτολογίας ή ισότιμου Σχολής της αλλοδαπής ή πτυχιούχος του Τμήματος Διατροφής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τ.Ε.Ι ή ισοτίμου Σχολής της Αλλοδαπής.

Οι προσερχόμενοι στις Διαιτολογικές Μονάδες ( εφ’όσον η Διαιτολογική Μονάδα δεν διαθέτει υπεύθυνο γιατρό ),θα πρέπει απαραίτητα να είναι εφοδιασμένοι με γνωμάτευση γιατρού στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι είναι ικανοί χωρίς κίνδυνο της υγείας τους να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος διαίτης.
Επισημαίνεται επίσης ότι :

 1. Όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι χώροι πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (φυσικός φωτισμός, εξαερισμός κλιματισμό, πυρασφάλεια κ.λ.π.) και
 2. Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει απαραίτητα να φέρει σφραγίδα καταλληλότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ο.Κ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου και όταν πρόκειται για εταιρεία του νόμιμου εκπροσώπου αυτής.
 2. Βεβαίωση της Πολεοδομίας για τη νομιμότητα του κτίσματος
 3. Κανονισμό της πολυκατοικίας στο οποίο να φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος παροχής τέτοιων υπηρεσιών.
 4.  Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώρων, υπογεγραμμένο από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό μέλους του ΤΕΕ.
 5. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την πυρασφάλεια.
 6. Παράβολο δημοσίου ταμείου 145 Euro
 7. Κατάσταση με τα ονόματα των υπευθύνων καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων τους, της αστυνομικής ταυτότητας και των βιβλιαρίων υγείας τους.
 8. Εναρξη Επιτηδεύματος από την Εφορία του υπευθύνου.
 9. Φάκελος με λάστιχα.

Για να βρείτε την αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας διαιτολογικών γραφείων της Δ/σης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχίας Αθηνών προωθηθείτε σε αυτή την ιστοσελίδα.

Άσκηση και δίαιτα

 • Η μονάδα αυτή θα πρέπει να διαθέτει:
 • Αίθουσα ομαδικής γυμναστικής με όργανα κατάλληλα τοποθετημένα, εμβαδού τουλάχιστον 50 τ.μ.
 • Αίθουσα ανάπαυσης, εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ.
 • Αίθουσα αναμονής εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ.
 • Αίθουσα καλλωπισμού με 2 WC και δύο ντουζ.
 • Χώρος φύλαξης ρούχων με ντουλάπες ή γκαρνταρόμπα.
 • Αποδυτήρια ανδρών και γυναικών.
 • Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο για παροχή πρώτων βοηθειών με εξεταστική κλίνη και μανόμετρο.
 • Γραφείο διαιτολόγου πλήρως εξοπλισμένου με :
  1. Ζυγό μέτρησης
  2. Υψομετρητή
  3. Προπλάσματα τροφίμων
  4. Λιπομετρητή
  5. Ηλεκτρονικό υπολογιστή
  6. Παχύμετρο
  7. Μανόμετρο
  8. Γραφείο Δ/νσης
  9. Χώρος ανάπαυσης προσωπικού

Αισθητική και δίαιτα

Η μονάδα αυτή θα πρέπε να έχει:

 • Εργαστήριο αισθητικής εμβαδού τουλάχιστον 40 τ.μ
 • Αίθουσα ανάπαυσης, εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ.
 • Αίθουσα αναμονής εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ.
 • Αίθουσα καλωπισμού με 2 WC και δύο ντούζ.
 • Χώρος φύλαξης ρούχων με ντουλάπες ή γκαρνταρόμπα.
 • Αποδυτήρια ανδρών και γυναικών.
 • Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο για παροχή Πρώτων Βοηθειών με εξεταστική κλίνη και μανόμετρο.
 • Γραφείο διαιτολόγου πλήρως εξοπλισμένο με :
  1. Zυγό μέτρησης
  2. Ζυγομετρητή
  3. Παχύμετρο
  4. Προπλάσματα τροφίμων
  5. Λιπομετρητή
  6. Ηλεκτρονικό υπολογιστή
  7. Μανόμετρο
  8. Γραφείο Δ/νσης
  9. Χώρος ανάπαυσης προσωπικού

Αισθητική, άσκηση και δίαιτα

Όλα όσα αναφέρονται στις 2 παραπάνω κατηγορίες.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χορήγηση άδειας διαιτολογικού γραφείου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο κ. Αναγνωστόπουλο Απόστολο στο τηλέφωνο: 2106087002.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χορήγηση άδειας διαιτολογικού γραφείου της Δ/σης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 213-2047008, 213-2047024, 213-2047025.