Νομοθεσία

ΝΕΟ – Επικαιροποιημένο! Διοικητική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας διαιτολογικού γραφείου.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων επιθυμεί να στηρίξει την μοναδική ως σήμερα διαδικασία επιβεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας ενός χώρου ως νόμιμου Διαιτολογικού Γραφείου. Είναι ο φορέας που βάσει των ΦΕΚ ορίζει τους Διαιτολόγους – μέλη των επιτροπών ελέγχου και αδειοδοτήσεων στις Περιφέρειες (παλαιότερα Νομαρχίες), οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά.

Βρείτε από εδώ τον οδηγό που επιμελήθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων προκειμένου να απλοποιήσει κατά το δυνατόν τη διαδικασία κατάθεσης του φακέλου στην εκάστοτε Περιφέρεια.

Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το παρόν τις διοικητικές υπηρεσίες.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων – Διατροφολόγων (δείτε από εδώ τους τρόπους επικοινωνίας).

 

Δείτε από εδώ την ισχύουσα νομοθεσία:

- Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 133/2014 αναφορικά με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Εφαρμογή του Ν. 3919/2011

- Ν. 3919 περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων

- ΥΑ Υ3β/Γ.Π./οικ.92727 της 4.7.2008, σχετικά με τη μείωση των ελάχιστων απαιτούμενων τετραγωνικών (45–>19,5 τ.μ.)

- ΦΕΚ Β΄ 919/26¬8¬1998 & ΦΕΚ Β΄ 655/30-6¬1998 που ίσχυαν ως το 2011

Δείτε από εδώ τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων σχετικά με τον Ν. 3919/2011.

———————————————————————————————————————————-

Επιπλέον Χρήσιμες Πληροφορίες

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Χορήγηση βιβλιαρίου Υγείας/Πιστοποιητικού Υγείας Εργαζομένων

Χορήγηση Άδειας Πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Νομοθεσία για Διαιτολογικά Γραφεία και Πολυδύναμα Κέντρα

Ενημέρωση πολίτη σχετικά με τα ινστιτούτα αδυνατίσματος

Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις έναρξης επαγγέλματος στην Εφορία

Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων Διατροφής Νοσοκομείων, Νο 4052/2012

 Συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Άρθρα 40 & 46

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Τμημάτων Κλινικής Διατροφής & Συμβουλευτικών Γραφείων Διατροφής των Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Ενημέρωση για την Διατροφή των παιδιών σύμφωνα με τον νέο  Πρότυπο  Κανονισμό  Λειτουργίας των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.  Άρθρο 11 και 13