Νοσοκομειακά Τμήματα

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Μονής Πετράκη 10-12, Αθήνα 115 21

Μετά από 70 περίπου χρόνια λειτουργίας, το μικρό Νοσοκομείο των 75 κλινών που ιδρύθηκε σε δύσκολους καιρούς για την Πατρίδα, εξελίχθηκε σε σύγχρονο Μεγάλο Γενικό Νοσοκομείο με 15.000 περίπου νοσηλευόμενους το χρόνο, 80.000 περίπου εξεταζόμενους στα Εξωτερικά Ιατρεία και 1.000 περίπου άτομα προσωπικό.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 210 7288001-30Fax: 210 7237578Ιστοσελίδα: http://www.nimts.gr