Νοσοκομειακά Τμήματα

Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων Αθηνών «Ανδρέας Συγγρός»

Δραγούμη 5, Αθήνα 161 21

To Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων Αθηνών «Ανδρέας Συγγρός» λειτουργεί από το 1910 με σκοπό την ιατρική αντιμετώπιση των ασθενών με δερματικό ή αφροδίσιο νόσημα, και έχει μακρά και συνεπή παράδοση στη διάγνωση, την έρευνα και τις θεραπείες για τα νοσήματα του δέρματος.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 210 7265100Fax: 210 7235546Ιστοσελίδα: http://www.syggros-hosp.gr