Οργανικές Θέσεις

25.10.2011

Αθήνα 25-10-2011
Αρ. Πρωτ.: 384

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κατόπιν αντίστοιχης νομοθετικής ρύθμισης πραγματοποιείται μείωση των οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων στα Νοσοκομεία της χώρας. Συγκεκριμένα καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις. Εξαίρεση προς το παρόν αποτελούν η Ιατρική και η Νοσηλευτική Υπηρεσία καθώς αυτές εξαιρούνται και από την εφεδρεία. Λαμβάνοντας υπόψη καταγγελίες συναδέλφων από Νοσοκομεία ότι οι Τμηματάρχες Διατροφής είτε καλούνται οι ίδιοι είτε και εν αγνοία τους πραγματοποιείται κατάργηση όσων κενών θέσεων ΠΕ Διαιτολόγων υπάρχουν θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα αυτό. Ούτως ή άλλως ενώ δυστυχώς οι κενές θέσεις σε άλλες ειδικότητες του τμήματος π.χ. ΥΕ τραπεζοκόμων δεν προστατεύονται καθώς το τμήμα μας ανήκει στην Υποδ/νση Οικονομικού οι διαιτολόγοι οι οποίοι με βάση το ν. 2889 ΦΕΚ 37,2/3/2001 ανήκουν στην Ιατρική Υπηρεσία θα πρέπει να εξαιρούνται από τη γενική ρύθμιση κατάργησης κενών οργανικών θέσεων τουλάχιστον προς το παρόν. Τα Τμήματα Διατροφής των Νοσοκομείων είναι ούτως άλλως υποστελεχωμένα σε ότι αφορά τους Διαιτολόγους και θα ήταν σφάλμα να μη δίνεται η δυνατότητα στο μέλλον για μεγαλύτερη στελέχωση τους από νέους συναδέλφους. Επιπλέον η ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων καταδεικνύει εμμέσως και την αναγκαιότητα της παρουσίας διαιτητικής στήριξης των νοσοκομειακών τμημάτων και μπορεί να αποτελέσει ‘’ανάχωμα’’ σε μία ενδεχόμενη μελλοντική τοποθέτηση των διαιτολόγων που εργάζονται στο Νοσοκομεία σε εργασιακή εφεδρεία.

Με εκτίμηση

Δρ. Αμαλία Τσαγκάρη

Ειδική Γραμματέας Οργάνωσης και Συνδικαλισμού ΠΣΔΔ