Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων Διατροφής Νοσοκομείων, Νο 4052/2012

20.11.2012

Για να ενημερωθείτε για το νέο νόμο 4052/2012 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων Διατροφής στα Δημόσια Νοσοκομεία πατήστε εδώ