Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων Διατροφής Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

20.9.1987

Αθήνα, 15-6-1987

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες στον τομέα της νοσοκομειακής περίθαλψης μέχρι να καθορισθούν οι ειδικότητες, καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού των Νοσοκομείων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις τη παραγραφου 5 του άρθρου 19 του Ν. 1398/1083, ο τρόπος άσκησης του έργου, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού που στελεχώνει τα τμήματα ή αυτοτελή γραφεία Διατροφής των Νοσοκομείων ΕΣΥ ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σχετικό έγγραφο του Υπουργού Γεωργίου-Αλεξάνδρου Μαγκάκη.

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ