Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης, 16 Μαΐου 2018

15.5.2018

Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης 2018

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης  επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας. Η κοιλιοκάκη είναι η συνηθέστερη διατροφική ασθένεια των παιδιών στην Ευρώπη, με τον επιπολασμό της να αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, πάνω από το 80% των περιπτώσεων της Κοιλιοκάκης παραμένουν αδιάγνωστες στα παιδιά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρές επιπλοκές στην υγεία.

Το ESPGHAN (European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition και το AOECS (Association of European Coeliac Societies) καλούν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν αποτελεσματικά προγράμματα ανίχνευσης για την έγκαιρη διάγνωση της Κοιλιοκάκης στα παιδιά.

Οι δύο σύλλογοι συγκεντρώθηκαν για να δημιουργήσουν ένα μανιφέστο για αλλαγή, περιγράφοντας τρία βήματα που πρέπει να ληφθούν σε όλη την Ευρώπη για να προωθήσουν την έγκαιρη διάγνωση:

1. Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την Κοιλιοκακη στα παιδιά

2. Ευαισθητοποίηση του επαγγελματία υγείας για την Κοιλιοκάκη τα συμπτώματά της και τις ομάδες υψηλού κινδύνου

3. Καθιέρωση εθνικών προγραμμάτων ανίχνευσης για έγκαιρη αναγνώριση της παιδιατρικής Κοιλιοκάκης

 

  • Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε το μανιφέστο από εδώ