Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, Σάββατο 7 Απριλίου 2018

04.4.2018

Capture

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βασίστηκε στην αρχή ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να έχουν  το δικαίωμά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας.

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας είναι: Η Κάλυψη της Παγκόσμια Υγείας: όλοι, παντού.

Το σύνθημα είναι ” Health for all “.

Το «Health for all» ήταν το όραμα για περισσότερες από επτά δεκαετίες. Είναι επίσης η ώθηση πίσω από την τρέχουσα προσπάθεια της οργάνωσης να υποστηρίξει τις χώρες στην πορεία προς την Κάλυψη της Παγκόσμιας Υγείας (UHC).

Η εμπειρία έχει δείξει, επανειλημμένως, ότι η Κάλυψη της Παγκόσμια Υγείας επιτυγχάνεται όταν η πολιτική βούληση είναι ισχυρή.

Έτσι, στην επέτειο των 70 ετών , ο ΠΟΥ καλεί τους ηγέτες του κόσμου να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν, όταν συμφώνησαν τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης το 2015 (Sustainable Development Goals) και να δεσμευτούν για συγκεκριμένα βήματα για την προώθηση της υγείας όλων των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει να διασφαλιστεί ότι όλοι, παντού μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ποιότητας χωρίς να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Γιατί έχει σημασία η Κάλυψη της Παγκόσμιας Υγείας;

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αναδειχθεί, οτι η Κάλυψη της Παγκόσμιας Υγείας ως βασική στρατηγική για την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση άλλων στόχων για την υγεία και ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους. Η πρόσβαση στην απαραίτητη ποιοτική περίθαλψη και οικονομική προστασία όχι μόνο ενισχύει την υγεία και το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων, αλλά προστατεύει επίσης τις χώρες από τις επιδημίες, μειώνει τη φτώχεια και τον κίνδυνο της πείνας, δημιουργεί θέσεις εργασίας, οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη και ενισχύει την ισότητα των φύλων.

Τι μπορεί να κάνει η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας;

Ορισμένες χώρες έχουν ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στην καθολική κάλυψη υγείας. Ωστόσο, ο μισός πληθυσμός του κόσμου εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να λάβει τις υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται. Εάν οι χώρες πρόκειται να επιτύχουν τον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης , ένα δισεκατομμύριο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να επωφεληθούν απο την Κάλυψη Παγκόσμιας Υγείας έως το 2023.

Μέσα στο 2018, στόχος είναι να εμπνεύσουμε, να δώσουμε κίνητρα και να καθοδηγήσουμε τους φορείς να αναλάβουν δεσμεύσεις για την Κάλυψης της Παγκόσμιας Υγείας

#HealthForAll #WorldHealthDay

WHO | Campaign essentials for World Health Day 2018