Νοσοκομειακά Τμήματα

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

6ο χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 681 00

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, αποτελεί μία αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας (Πε.Σ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπόκειται δε στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 25510 74000Ιστοσελίδα: http://www.pgna.gr