Νοσοκομειακά Τμήματα

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Αθήνα 124 62

Το Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ μέσα σε σύγχρονες ξενοδοχειακές και ιατροτεχνολογικές εγκαταστάσεις αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες παροχής τριτοβάθμιας περίθαλψης όχι μόνο για την περιοχή της Δυτικής Αττικής αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Για τη Διοίκηση, το Επιστημονικό και το λοιπό προσωπικό η πλήρωση των προσδοκιών των πολιτών αποτελεί καθημερινή δέσμευση.

Πληροφορίες kastiare@yahoo.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 210 5831000Fax: 210 5326385Ιστοσελίδα: http://www.attikonhospital.gr