Νοσοκομειακά Τμήματα

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Μεζούρλο Λάρισας 411 10

Σκοπός του νοσοκομείου είναι η παροχή δευτεροβάθμιας και κυρίως τριτοβάθμιας περίθαλψης στους πολίτες, η εγκατάσταση σ’ αυτό των πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και ειδικών μονάδων του ιατρικού τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και η ανάπτυξη αντίστοιχων ή άλλων μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η εκπαίδευση γιατρών και λοιπών επιστημόνων υγείας και η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 2413 501000Ιστοσελίδα: http://www.uhl.gr