Νοσοκομειακά Τμήματα

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Παναγία η Βοήθεια”

Ριο, Πάτρα 265 04

To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών είναι ένα σύγχρονο νοσοκομείο, που προσφέρει σημαντικότατο κοινωνικό έργο στους τομείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και κορυφαίες νοσηλευτικές μονάδες της χώρας, δυναμικότητας 800 κλινών, η οποία προσφέρει ιατρική φροντίδα και υπηρεσίες υγείας σε χιλιάδες πολίτες όχι μόνο της Δυτικής περιφέρειας αλλά και από όλα τα μέρη της Ελλάδας.

Πληροφορίες: Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής στο άμεσο μέλλον.
Mead Nancy

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 2613 603111Ιστοσελίδα: http://www.pgnp.gr