Παράταση για αγορά ΦΤΜ μέχρι τις 12 Απριλίου

29.3.2013

Αρ. Πρωτ. 712

 

Αγαπητά Μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάσει την «ΠΟΛ.1061/28.3.2013 – Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» που εξέδωσε χτες το Υπουργείο Οικονομικών, δόθηκε παράταση προθεσμίας προσαρμογής στις διατάξεις του ΚΦΑΣ μέχρι τις 12 Απριλίου 2013.

Σας παραθέτουμε απόσπασμα από την ΠΟΛ που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών:

“4. Παράταση προθεσμίας προσαρμογής στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων.

Προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σε ορισμένες νέες κατηγορίες υπόχρεων να προμηθευτούν φορολογικούς μηχανισμούς (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν. 1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της εν λόγω προσαρμογής, με την παρούσα μετατίθεται έως την 12.4.2013, η προθεσμία που έληγε την 29.3.2013 που είχε παρασχεθεί με την παράγραφο 7 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1036/22.2.2013

Μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία (12.4.2013), οι εν λόγω υπόχρεοι, μπορεί να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, με τον ίδιο τρόπο που εξέδιδαν αυτές με βάση το καθεστώς του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ.”

 

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡ. ΡΙΣΒΑΣ Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ