ΠΕΓΑ (Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων) Β΄ΚΥΚΛΟΣ

12.9.2014

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επαναπροκηρύχθηκε το Προγράμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) με θέμα: “Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή”.

Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από Δευτέρα 08/09/2014 έως Παρασκευή 19/09/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Μαρία Κώτσου, τηλ.: 210-9549139, e-mail: mkotsou@hua.gr .

http://athena.hua.gr/careeroffice/?q=node/1152