Πρακτικά  Έκτακτου ΔΣ του ΠΣΔΔ στις 7.9.2021

Τα μέλη του ΔΣ του ΠΣΔΔ συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρία. Όλα τα μέλη του ΔΣ ήταν παρόντα μέσω Skype. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

  1. Υπήρξε αναλυτική συζήτηση προκειμένου να αποφασιστεί η μορφή διεξαγωγής του συνεδρίου (υβριδικό ή διαδικτυακό). Η τελική απόφαση του ΔΣ είναι να πραγματοποιηθεί το συνέδριο μόνο Διαδικτυακά. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί άμεσα στην διοργανώτρια εταιρεία για λεπτομέρειες του νέου συμβολαίου καθώς και στα μέλη του συλλόγου.
  2. Σχετικά με τον ICDA και την  πρόταση του ΔΣ για την θέση ‘Greek Sustainability Champion’ αποφασίστηκε να προταθεί ο κ. Βαραγιάννης. Η κ. Πρεβέντη αναλαμβάνει την κοινοποίηση της απόφασης στον ICDA.
  3. Το επόμενο ΔΣ θα γίνει τη Δευτέρα 27.9.21 στις 20.30

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΝΤ.ΣΙΑΛΒΕΡΑ                                                               Π.ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης

Designed by porcupine colors | Developed by