Πρακτικά του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Δ. στις 28.2.2022

Τα μέλη του ΔΣ του ΠΣΔΔ συνήλθαν σε τακτική συνεδρία. Όλα τα μέλη του ΔΣ ήταν παρόντα μέσω Skype (εκτός από την κ. Κατσαρού και την κ. Πρεβέντη). Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

  1. Εξετάστηκαν  νέες αιτήσεις εγγραφής.
  2.  Για τον Οικονομικό Απολογισμό Ιανουαρίου  2022, ο κ. Παξιμαδάς ενημέρωσε για όλα τα απαραίτητα στοιχεία (έσοδα- έξοδα- εκκρεμότητες από μια εταιρία).
  3. Αποφασίστηκε να αποστέλλονται  2 newsletter (Ιανουάριο-Σεπτέμβριο) κάθε χρόνο στα μέλη του συλλόγου για την ενημέρωση τους σχετικά με τις οικονομικές τους εκκρεμότητες της συνδρομής τους.
  4. Πραγματοποιήθηκε Απολογισμός του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διατροφής & Διαιτολογίας. Η κ. Κατσαγώνη και η κ. Πυρογιάννη μας ενημέρωσαν, σε ξεχωριστή συνάντηση,  για όλα τα τεκταινόμενα του συνεδρίου ενώ κατέθεσαν και προτάσεις για τη βελτίωση του. Ανάμεσα στις προτάσεις ήταν και το θέμα της νωρίτερης δημιουργίας (1,5 χρόνο τουλάχιστον) όλων των επιτροπών του συνεδρίου καθώς και της ανεύρεσης της εταιρείας διοργάνωσης. Η πρόταση έγινε δεκτή από το ΔΣ και το προσεχή Μάιο θα κοινοποιηθούν οι αντίστοιχες προσκλήσεις. Επίσης, έγινε και ενημέρωση για τα οικονομικά στοιχεία (έσοδα-έξοδα) του συνεδρίου από την κ. Σιαλβέρα. Τέλος, ο κ. Παξιμαδάς αναλαμβάνει να παρουσιάσει έναν οικονομικό προϋπολογισμό για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνοντας τα έξοδα για την καλύτερη  λειτουργία του συλλόγου (πχ δικηγόρο, λογιστή, βοηθός γραμματείας)
  5. Σχετικά με τις επιτροπές ελέγχου, θα γίνει εκ νέου κάλεσμα των μελών για συμμετοχή, με σαφή αναφορά στα προνόμια που προκύπτουν (πχ οικονομική κάλυψη σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, δωρεάν συνδρομή έτους και εγγραφή στο συνέδριο του ΠΣΔΔ).
  6. Υπήρξε ενημέρωση από την κ. Κατσαρόλη για τον ΕΟΣ-ΣΠΑΝΟΠΑ καθώς και για τη δημιουργία Διατροφικού Οδηγού για 4 νοσήματα που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και το κοινό.
  7. Το επόμενο ΔΣ θα γίνει τη Δευτέρα 28.3.22 στις 20.30

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΤΟΡΙΝΑ) ΣΙΑΛΒΕΡΑ                                                              Π.ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης

Designed by porcupine colors | Developed by