Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης

01.8.2018

Ξεκίνησε  την 1/8/2018 και ώρα 14:00 μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

Στις θέσεις αυτές συγκαταλέγονται  2 θέσεις  για την ειδικότητα των Διαιτολόγων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 12 θέσεις  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 

Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι οι ακόλουθες:

 •  1 θέση ΠΕ Διαιτολόγων για το Δήμο Γαλατσίου
 •  1 θέση ΠΕ Διαιτολόγων για το Δήμο Χαλανδρίου
 • 1 θέση ΤΕ Διατροφολόγων για το Δήμο Αγίας Παρασκευής
 • 1 θέση ΤΕ Διατροφολόγων για το Δήμο Αγίου Δημητρίου
 • 1 θέση ΤΕ Διατροφολόγων για το Δήμο Γαλατσίου
 • 1 θέση ΤΕ Διατροφολόγων για το Δήμο Καισαριανής
 • 2 θέσεις ΤΕ Διατροφολόγων για το Δήμο Καλλιθέας
 • 1 θέση ΤΕ Διατροφολόγων για το Δήμο Παιανίας
 • 1 θέση ΤΕ Διατροφολόγων για τη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΠΕ Κοζάνης
 • 1 θέση ΤΕ Διατροφολόγων για τη περιφέρεια Ηπείρου ΠΕ Θεσπρωτίας
 • 1 θέση ΤΕ Διατροφολόγων για τη περιφέρεια Ηπείρου ΠΕ Πρέβεζας
 • 1 θέση ΤΕ Διατροφολόγων για τη περιφέρεια Ηπείρου ΠΕ Άρτας

Περισσότερες πληροφορίες για τις  προϋποθέσεις και  την υποβολή της αίτησης μπορείτε να βρείτε από εδώ.