Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα» 2017-2018

29.8.2017

Capture

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία  με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στην «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:  έως και 25 Σεπτεμβρίου 2017

Οι συνεντεύξεις και προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν:  Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00

Χώρος Διεξαγωγής:  Αίθουσα Α’ Παιδιατρικής Κλινικής, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Κεντρικό Κτίριο, 1ος Όροφος

Διεύθυνση υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, 3ος Όροφος, Γραφείο 35

Υπόψη: Καθηγήτριας Ευαγγελίας Χαρμανδάρη

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213-2013-384

 

Αναλυικά την Προκήρυξη του Προγράμματος καθώς και την  Αίτηση Υποψηφιότητας μπορείτε να δείτε από εδώ: www.grammateia.med.uoa.gr