Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη»

19.10.2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος _ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη_Page_1

Στο τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη».

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:

1. Κλινική Διαβητολογία

2. Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Για περισότερες πληροφορίες πατήστε εδώ