Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης Παχυσαρκίας και Διαταραχών Νευροανάπτυξης σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης

23.12.2013

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο νομό Ηρακλείου Κρήτης πραγματοποιείται το πρόγραμμα  «Πρόληψη και πρώιμη Διάγνωση Παχυσαρκίας και Διαταραχών Νευροανάπτυξης σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας Ελλάδας και την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» – ΕΣΠΑ 2007-2013.

Για να δείτε το 1ο Newsletter σχετικά με το Πρόγραμμα πατήστε εδώ