Προκήρυξη φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Υ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία, στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία (ΕΠΥ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

21.2.2016

Το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), διακόσιοι (200), πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΔΥ από 1 Μαρτίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2016.

Στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας έχει αναρτηθεί ενδεικτική βιβλιογραφία για τη γραπτή εξέταση κατανόησης βασικών εννοιών που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των σπουδαστών των ΠΜΣ για το ερχόμενο Ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας θα εξεταστούν στην κατανόηση βασικών εννοιών Δημόσιας Υγείας & Επιδημιολογίας, οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στην κατανόηση βασικών εννοιών Διοίκησης και Οικονομίας, οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία (Γενική Κατεύθυνση) στην κατανόηση βασικών εννοιών Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας και οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία (Κατεύθυνση Υγιεινή Περιβάλλοντος) στην κατανόηση βασικών εννοιών Αρχών Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Για διευκρινήσεις θεμάτων επί της Προκήρυξης, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εκπαίδευσης: education@esdy.edu.gr

Για να δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη πατήστε εδώ