Προκήρυξη νέων θέσεων για επιστημονικούς συνεργάτες

08.10.2020

Η ερευνητική ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου “Διατροφική Αξιολόγηση, Συμβουλευτική και Προαγωγή της Υγείας” (“Nutritional Assessment, Counseling & Health Promotion Research Group”), με επικεφαλής τον Καθηγητή Ιωάννη Μανιό, αναζητά επιστημονικούς συνεργάτες για τις παρακάτω νέες θέσεις:

Θέση 1: «Παχυσαρκία και Συνοδά Καρδιομεταβολικά Νοσήματα: Αιτίες-Συνέπειες-Λύσεις» (ΔιαΝΕΟσις)

* Αναζητούμε ένα συνεργάτη για σύμβαση έργου (διάρκειας 6-9 μηνών), για πλήρη ή μερική απασχόληση (μπορεί να είναι και εξ αποστάσεως) με δυνατότητα επέκτασης.

* Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και αποδεδειγμένη συγγραφική εμπειρία σε επιστημονικές αναφορές ή/και

δημοσιεύεις (σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά) που αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των συνοδών καρδιομεταβολικών νοσημάτων στην προσχολική, ή/και σχολική ηλικία, ή/και σε ενήλικες/3η ηλικία.

* Η εργασία αφορά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και ανάλυση πρωτογενών δεδομένων, για τη συγγραφή επιστημονικής αναφοράς που θα απευθύνεται σε φορείς και επαγγελματίες της χώρας μας που είναι επιφορτισμένοι με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των συνοδών καρδιομεταβολικών νοσημάτων.

* Ο συνεργάτης που θα εμπλακεί στο έργο αυτό θα συμπεριληφθεί στους συγγραφείς της συγκεκριμένης αναφοράς και θα έχει τη δυνατότητα ανανέωσης

και επέκτασης της σύμβασής του μετά τη λήξη του παρόντος έργου.

 Θέση 2: Ακαδημαϊκό σύγγραμμα «Διατροφική Αξιολόγηση: Διαιτολογικό & Ιατρικό Ιστορικό, Σωματομετρικοί, Κλινικοί & Βιοχημικοί Δείκτες»

* Η εργασία αφορά την ανανέωση/επικαιροποίηση του συγγράμματος.

* Αναζητούμε ένα συνεργάτη για σύμβαση έργου (διάρκειας 12 μηνών) με δυνατότητα επέκτασής της για περισσότερα έτη.

* Η σύμβαση μπορεί να είναι πλήρους απασχόλησης ή και μερικής αν το προτιμάει ο ενδιαφερόμενος.

* Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και αποδεδειγμένη συγγραφική εμπειρία σε επιστημονικές αναφορές ή/και

δημοσιεύεις σε αντικείμενο σχετικό με τη θεματολογία του βιβλίου και κυρίως σε θέματα που άπτονται της «αξιολόγησης της διαιτητικής πρόσληψης».

* Επίσης, να έχουν τη δυνατότητα να παρευρίσκονται δια ζώσης σε περιοδικές/ εβδομαδιαίες συναντήσεις της συγγραφικής ομάδας οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

* Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί και θα δουλέψει σε αυτό το έργο θα αναφέρεται και ως συν-συγγραφέας του βιβλίου και των αντίστοιχων κεφαλαίων που θα

εμπλακεί.

 Θέση 3: Ένας βιοστατιστικός (ή διαιτολόγος με καλή γνώση βιοστατιστικής) και εμπειρία στη στατιστική ανάλυση δεδομένων και συγγραφή επιστημονικών άρθρων σε θέματα διατροφής.

* Αναζητούμε ένα συνεργάτη για σύμβαση έργου (διάρκειας 12 μηνών) με δυνατότητα επέκτασής της για περισσότερα έτη.

* Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και αποδεδειγμένη συγγραφική εμπειρία σε επιστημονικές δημοσιεύεις (σε διεθνή

επιστημονικά περιοδικά) σε θέματα διατροφής ή/και τρόπου ζωής ή/και παχυσαρκίας και των συνοδών καρδιομεταβολικών νοσημάτων σε παιδιά ή

ενήλικες.

* Η σύμβαση μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

* Υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (ή Post Doc αν ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη διδακτορικό) από τα δεδομένα τα οποία θα

διαχειριστεί και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που θα προκύψουν. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν σας ενδιαφέρει αυτή η δυνατότητα.

.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν σχετικό e-mail στο evasil <mailto:evasil@hua.gr> @hua.gr επισημαίνοντας τη θέση (ή τις θέσεις) για την

οποία ενδιαφέρονται και αισθάνονται ότι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της θέσης μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.