Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος από το “Γ.Ν. Παπαγεωργίου” για τις υπηρεσίες διαιτολόγου

02.4.2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος που έχει αναρτήσει το “Γ.Ν. Παπαγεωργίου”,  προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος για τις υπηρεσίες διαιτολόγου, με σύμβαση έργου, για ένα έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες από εδώ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313-323000 (εσωτ. 4207) κα Κατσανίκα Ειρήνη,  Διαιτολόγος  “Γ.Ν. Παπαγεωργίου”

Προθεσμία υποβολής φακέλων: 25η Απριλίου 2018 στις 11:00 στο Γραφείο Προμηθειών του ”Γ.Ν. Παπαγεωργίου”