Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δαιτροφής- Διαιτολογίας

09.2.2017

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι προγραμματίζει  την διοργάνωση του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διατροφής- Διαιτολογίας- 3ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλινικής  Διατροφής στα τέλη Νοεμβρίου 2017 / αρχές Δεκεμβρίου 2017, στην Αθήνα και  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για κατάθεση οικονομικής προσφοράς από γραφεία διοργάνωσης συνεδρίων (CRO) με βάση τις προδιαγραφές που αναφέρονται  στην παρακάτω προκήρυξη.

Αναλυτικά  τις  προδιαγραφές  διοργάνωσης του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δαιτροφής- Διαιτολογίας- 3ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλινικής  Διατροφής μπορείτε να δείτε από εδώ 

Σας παρακαλούμε όπως προσκομίσετε την προσφορά σας με βάσει τις ανωτέρω παραμέτρους την Παρασκευή  24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:00 σε 7 σφραγισμένα αντίγραφα δια αντιπροσώπου σας στα γραφεία του ΠΣΔΔ ή ηλεκτρονικά στο grammateia@hda.gr