Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με διατροφολόγο

15.4.2015

Η Εταιρία για την Ανάπτυξη και Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών, στο πλαίσιο του Έργου 1.4.γ/13 με τίτλο «Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 1.4/13 «Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής» της Προτεραιότητας 1 «Υλοποίηση δράσεων που εφαρμόζουν τις Κοινές Βασικές Αρχές για την ενταξιακή πολιτική των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης σύμβασης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στην ειδικότητα Διατροφολόγου.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή μέχρι την Παρασκευή 17/04/2015 και ώρα 15:00μμ στη διεύθυνση:

ΕΑΔΑΠ, Διογένους Λαερτίου 13, 10446 Αθήνα

Πληροφορίες: τηλ. 210 822 4487 email: info@eadap.gr