Πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή στο πρόγραμμα COSI 3 του Π.Ο.Υ.

28.10.2016

Αγαπητά μέλη,

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων σας καλεί να συμμετάσχετε εθελοντικά σε έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία παρακολούθησης της παιδικής παχυσαρκίας».

Στo πλαίσιo της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας του Π.Ο.Υ. η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ), έχει αναλάβει το πρόγραμμα COSI (Childhood Obesity surveillance Initiative) στην Ελλάδα, την έρευνα της εκτίμησης του επιπολασμού της παχυσαρκίας στα δημοτικά σχολεία της ελληνικής επικράτειας σε παιδιά ηλικίας 6.0-9.9 ετών.

Στους εθελοντές που θα συμμετέχουν θα παρασχεθεί εκπαιδευτική επιμόρφωση και σχετική εποπτεία. Μετά το πέρας της συνεργασίας, θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής από την ΕΙΕΠ και τον Π.Ο.Υ. «Εκπαιδευτής Π.Ο.Υ.». για τη συγκεκριμένη έρευνα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν e-mail συμμετοχής  στο ακόλουθο email: grammateia@hda.gr μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016 στις 19.30 μ.μ.

 Με εκτίμηση,

      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Η  Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

           Θ. Σιαλβέρα                              Π. Βαραγιάννης