Πρόσκληση για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Παρέμβασης και Συμμόρφωσης καταναλωτών σε αλλαγές στη διατροφή και στη σωματική δραστηριότητα για τη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης

26.1.2015

Λόγω του υψηλού ποσοστού εμφάνισης της καρδιαγγειακής νόσου και των υψηλών επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα των Ελλήνων, η Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, ξεκινά φέτος ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε άντρες και γυναίκες άνω των 45 ετών, που έχουν υψηλή χοληστερόλη.

Στόχος της πρόσκλησης αυτής είναι η συγκέντρωση επαρκούς δείγματος 100 ανθρώπων, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 12 εβδομάδες, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 2015.

Για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η συμμετοχή ανθρώπων, οι οποίοι να καλύπτουν τα παρακάτω κριτήρια:

o Άνδρες και γυναίκες > 45 ετών, αλλά <70 ετών
o Η ολική χοληστερόλη > 200 έως 250 mg/ dL
o Συστολική αρτηριακή πίεση <160 mm Hg

Οι υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων ανθρώπων θα είναι:
α. Η τακτική παρακολούθηση για τις πρώτες 6 εβδομάδες του προγράμματος (δωρεάν παρακολούθηση από ιατρό/ διαιτολόγο).
β. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες, με στόχο τη μείωση των επιπέδων χοληστερίνης, αλλά διατήρησης του βάρους τους σταθερού για τις 12 εβδομάδες.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι ανώνυμη και εθελοντική, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, οι αιματολογικές εξετάσεις θα είναι δωρεάν, ομοίως και η παρακολούθηση από ιατρό και διαιτολόγο για 12 εβδομάδες και ανά πάσα στιγμή θα έχει κανείς την ελευθερία απόσυρσης, χωρίς καμιά περαιτέρω υποχρέωση.
Για να δηλώσει κανείς συμμετοχή, μπορεί να επικοινωνήσει μέχρι τις 30.01.2015:

Δρ. Ντορίνα Σιαλβέρα: τηλ: 6977875046, email: dsialvera@gmail.com
Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ. Ντορίνα Σιαλβέρα, Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών